Wat is industrieel afvalbeheer?

De snelle ontwikkeling in de industrie en gerelateerde economische groei zorgen voor een grote impuls voor de algemene ontwikkeling. Echter, deze enorme toename in de groei heeft negatieve impact, met als gevolg een bedreiging voor de veiligheid van de mens en de basisprincipes van de algemene hygiëne.

Procedures omtrent afvalbeheer variëren per land en worden meestal voorzien door het lokaal bestuur en private industrie

Het recycleren van afvalwater en olie is momenteel de populairste manier van afvalmanagement. Zo wordt “afval olie” opnieuw geraffineerd naar een ander olie product of gebruikt als alternatieve brandstof voor industrieel gebruik.

Afvalwater is sterk afhankelijk van de samenstelling en de verwerking wordt hierop aangepast.