What is Industrial Waste Management?

The rapid advancement of industrial sectors and the related economic growth have given a great impetus to the overall development scenario. However, such massive scales of growth have also brought along with it a series of fallouts and negative impact, posing a threat to the very safety of mankind and the basic principles of hygiene.

The waste management procedure typically vary in most countries and is provided in most places by the local government and private industries.

Recycling of waste oil and wastewater is  the most popular types of waste management and best solutions now a days. Waste oil can be re-refined to different oil products or reused as an alternative fuel for industrial use.

Wastewater depending on the source of contaminations will be treated in different ways in the predetermined wastewater treatment facilities.

Wat is industrieel afvalbeheer?

De snelle ontwikkeling in de industrie en gerelateerde economische groei zorgen voor een grote impuls voor de algemene ontwikkeling. Echter, deze enorme toename in de groei heeft negatieve impact, met als gevolg een bedreiging voor de veiligheid van de mens en de basisprincipes van de algemene hygiëne.

Procedures omtrent afvalbeheer variëren per land en worden meestal voorzien door het lokaal bestuur en private industrie

Het recycleren van afvalwater en olie is momenteel de populairste manier van afvalmanagement. Zo wordt “afval olie” opnieuw geraffineerd naar een ander olie product of gebruikt als alternatieve brandstof voor industrieel gebruik.

Afvalwater is sterk afhankelijk van de samenstelling en de verwerking wordt hierop aangepast.