Links

Hier vindt u een aantal nuttige links;

Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. (MHV)

De Havenontvangstinstallatie van Martens is gelegen is de Sloehaven Vlissingen-Oost en heeft de beschikking over 200 meter eigen kade aan de Kaloothaven met een directe verbinding naar diep vaarwater. Martens heeft een verwerkingsinstallatie met een capaciteit van ca. 96.000 ton voor het verwerken en opslaan van oliehoudende afvalwaters en andere oliegebonden afvalstoffen. Wij hebben een Havenontvangstinstallatie vergunning en de landelijke inzamelvergunning voor het uitvoeren van o.a.:

  • Inzamelen van maritieme afvalstoffen
  • Inzamelen van landgebonden afvalstoffen
  • Verwerken van oliehoudende landgebonden afvalstoffen
  • Verwerken van oliehoudende maritieme afvalstoffen
  • Inzamelen en verwerken van ballastwater

Inzamelen van Afgewerkte Olie

Als vergunninghouder voor het inzamelen van afgewerkte olie is Martens Cleaning o.a. actief bij garagebedrijven, agrarische bedrijven, loonbedrijven en transportbedrijven.

Onder afgewerkte olie wordt verstaan smeer- en systeemolie, zoals motorolie, thermische olie, hydraulische olie, cardanolie, transmissieolie, smeerolie, tandwielkastolie en trafo-olie (pcb-vrij).

Met onze speciaal daarvoor ingerichte vrachtauto's vervoeren wij de afgewerkte olie naar onze opslag- en verwerkingslocatie. Inzamelen en verwerken van scheepsmachinekamerafval. Lees verder

What is Industrial Waste Management?

The rapid advancement of industrial sectors and the related economic growth have given a great impetus to the overall development scenario. Read more

What is Pollution?

Pollution is a word that no one is stranger to. We have heard it on the news, read it in articles, learned about it in school, and we are affected by it on a daily basis.  Read more

Save The Planet!

Remember! Before polluting the earth more than it already is! There is one thing to do: Recycle! Imagine floating in the sky in a space shuttle and looking down at the earth. One might hope that looking down you could see all the amazing things put together by humans on this earth,  Read more