waarom is olie recyclage nu zo belangrijk?

We kunnen er niet omheen, opwarming van de aarde (global warming) en Klimaat kwesties zijn tegenwoordig veelbesproken en hot. Het is dan ook geen verrassing dat meer en meer mensen zich vragen stellen bij het proces rondom olie recyclage. Hoewel de meeste zich wel bewust zijn van de zelfsprekende gevaren bij ongeoorloofd gebruik, staat men niet altijd stil bij de andere gevolgen.

Met deze achterliggende gedachte, is het niet slecht om even het olie recyclageproces onder de loep te nemen. Olie kan namelijk een erg gevaarlijk en giftig goed zijn. Het is niet enkel gevaarlijk voor mensen, dieren en planten, maar ook voor het milieu in het algemeen. Denk maar aan luchtvervuiling en olie pollutie op zee. De ramp met de Exxon Valdez is hier een voorbeeld van.